Bản đồ quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2030

 Chia sẻ thông tin, bản đồ quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc về không gian, sử dụng đất và giao thông giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vĩnh Phúc là một tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam. Đây là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Dưới đây, Nhà Đất Mới sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin và bản đồ quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nói chung và bản đồ quy hoạch thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

I. Quy mô, tính chất lập quy hoạch Vĩnh Phúc

Quy mô lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc được giới hạn gồm 9 đơn vị hành chính: Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, huyện Yên lạc, huyện Vĩnh Tường, huyện Tam Dương, huyện Tam Đảo, huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô với tổng diện tích tự nhiên 1236,5km2, cụ thể:

 • Phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Tuyên Quang;
 • Phía Tây giáp tỉnh Phú Thọ;
 • Phía Đông và Nam giáp thành phố Hà Nội;

Tính chất lập quy hoạch

 • Là một tỉnh thuộc vùng Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, nằm trên hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh;
 • Là một vùng kinh tế tổng hợp có tiềm năng phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp sinh thái và là một đầu mối giao thông quan trọng của khu vực phía Bắc và cả nước;
 • Là vùng đô thị lớn, trong đó đô thị Vĩnh Phúc là đô thị loại I, giữ vai trò là “hạt nhân”, hướng tới xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành thành phố vào những năm 20 của thế kỷ XXI;
 • Có vị trí quan trọng về mặt an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường đối với Thủ đô Hà Nội và khu vực.

II. Thông tin, bản đồ quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc

1. Thông tin, bản đồ phát triển không gian vùng tỉnh Vĩnh Phúc

1.1. Cơ cấu quy hoạch vùng

Cơ cấu quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc theo mô hình nhất thể hóa đô thị – nông thôn, gắn kết chặt chẽ với vùng Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và phát triển hài hòa với thiên nhiên, trong đó:

 • Đô thị Vĩnh Phúc gồm: Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, một phần các huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Dương và Tam Đảo với tổng diện tích tự nhiên khoảng 31.860 ha, quy mô dân số 1,0 triệu người là đô thị trung tâm làm “hạt nhân” và “đầu tàu” thúc đẩy sự phát triển toàn vùng;
 • Ba chùm đô thị vệ tinh được kết nối bằng đường vành đai 5 tỉnh Vĩnh Phúc, gắn với ba vùng kinh tế tự nhiên giữ vai trò hỗ trợ đô thị Vĩnh Phúc, trong đó: Chùm đô thị vệ tinh miền núi lấy thị trấn Hợp Châu và thị trấn Tây Thiên làm hạt nhân; chùm đô thị trung du lấy thị trấn Lập Thạch (trong tương lai là thị xã) làm hạt nhân; chùm đô thị đồng bằng lấy thị trấn Vĩnh Tường và thị trấn Thổ Tang (tương lai là thị xã) làm hạt nhân.
 • Xây dựng hệ thống các điểm dân cư nông thôn mới gắn với ba vùng kinh tế nông nghiệp sinh thái Miền núi, Trung du và Đồng bằng, kết nối với ba chùm đô thị vệ tinh và đô thị Vĩnh Phúc.
 • Hình thành vành đai xanh xung quanh đô thị Vĩnh Phúc, gắn kết với các hành lang xanh trong đô thị và các vùng nông nghiệp ven đô, tạo thành bộ khung bảo vệ thiên nhiên, đảm bảo cân bằng sinh thái và phát triển bền vững cho toàn tỉnh.
 • Gắn kết với vùng Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh bằng hệ thống đường giao thông quốc gia và các trung tâm thu hút cấp vùng.

1.2. Hệ thống các vùng kinh tế – lãnh thổ trong tỉnh

Tỉnh Vĩnh Phúc được phân thành 04 vùng kinh tế – lãnh thổ với 11 tiểu vùng sau:

 • Vùng kinh tế đô thị Vĩnh Phúc: Diện tích 281,94 km2, gồm 05 tiểu vùng là – Vĩnh Yên; Bắc Vĩnh Yên; Nam Vĩnh Yên; Bình Xuyên và Phúc Yên.
 • Vùng kinh tế lâm nghiệp – sinh thái – du lịch – dịch vụ phía Bắc: Diện tích 340,18 km2, gồm 01 tiểu vùng là huyện Tam Đảo, một phần huyện Bình Xuyên và thị xã Phúc Yên.
 • Vùng kinh tế nông nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – thương mại phía Nam: Diện tích 211,54 km2, gồm 02 tiểu vùng là Vĩnh Tường và Yên Lạc.
 • Vùng kinh tế công – nông nghiệp – dịch vụ phía Tây: Diện tích 402,84 km2, gồm 03 tiểu vùng là Lập Thạch, Tam Dương và Sông Lô.
Bản đồ quy hoạch phát triển không gian vùng tỉnh Vĩnh Phúc (Click để xem ảnh lớn hơn)

1.3. Hệ thống các vùng và cơ sở sản xuất

a) Các vùng và khu công nghiệp (KCN):

Ba vùng công nghiệp chính rộng 6.628 ha, gồm khoảng 16 KCN tập trung như sau:

 • Vùng Bình Xuyên: Tổng số 2.168 ha, gồm 06 KCN tập trung Bình Xuyên, Bình Xuyên II, Nam Bình Xuyên, Bá Thiện, Bá Thiện II, Sơn Lôi;
 • Vùng Tam Dương: Tổng số 3.080 ha, gồm khoảng 05 KCN Tam Dương I, Tam Dương II, Hội Hợp, Chấn Hưng (các khu đã có danh mục quy hoạch đến năm 2020) và KCN phía Tây đô thị Vĩnh Phúc theo Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc;
 • Vùng Lập Thạch – Sông Lô: Tổng số 1.380 ha, gồm 05 KCN Lập Thạch I, Lập Thạch II, Sông Lô I, Sông Lô II và Thái Hòa – Liễn Sơn;
  Các vùng công nghiệp khác rộng 867 ha gồm 05 KCN:
 • Vĩnh Yên: Diện tích 197 ha, 01 KCN Khai Quang;
 • Phúc Yên: Diện tích 200 ha, gồm KCN Phúc Yên và KCN Kim Hoa – Phúc Thắng;
 • Vĩnh Tường: Diện tích 470 ha, gồm KCN Vĩnh Thịnh và KCN Vĩnh Tường.

b) Các vùng và khu du lịch, nghỉ dưỡng:

Phát triển các vùng và các khu du lịch nghỉ dưỡng – sinh thái, văn hóa – tâm linh, du lịch cuối tuần và các loại hình du lịch khác như: Hội thảo, thể thao, thám hiểm, lễ hội…đáp ứng nhu cầu khoảng 4,45 – 4,65 triệu lượt khách vào năm 2020 và khoảng 9,0 triệu lượt khác vào năm 2030. Các khu du lịch nghỉ dưỡng tập trung gồm:

 • 03 khu du lịch cấp Quốc gia: Đải Lải khoảng 1.000 ha, Hồ Sáu Vó khoảng 2.800 ha, Tây Thiên – Tam Đảo II khoảng 1.200 ha;
 • 06 khu du lịch cấp tỉnh: Đầm Vạc khoảng 500 ha, Tam Đảo I khoảng 300 ha, Hồ Làng Hà khoảng 400 ha, Hồ Vân Trục – hồ Bò Lạc khoảng 800ha, Đầm Rưng 300 ha và Bắc Ngọc Thanh khoảng 2.500 ha.

c) Các vùng sản xuất nông lâm nghiệp:

Diện tích sản xuất nông lâm nghiệp là 70.710 ha được phân thành 04 vùng với định hướng phát triển như sau:

 • Vĩnh Tường – Yên Lạc: Chủ yếu là lúa, hoa, rau chất lượng cao;
 • Tam Dương: Cây ăn quả, cây cảnh, vành đai xanh sinh thái, nông nghiệp sinh thái;
 • Lập Thạch – Sông Lô: Lúa, hoa màu, cây lâu năm;
 • Tam Đảo – Lập Thạch – Sông Lô: Cây ăn quả, rừng sản xuất, rừng sinh thái, rừng đặc dụng, vườn quốc gia Tam Đảo.

1.4. Hệ thống các đô thị:

Hệ thống các đô thị Vĩnh Phúc gồm 21 đô thị dự kiến phân loại như sau:

 • Đô thị Vĩnh Phúc: Trở thành thành phố loại I thuộc tỉnh, giữ vai trò là trung tâm vùng, với quy mô dân số 1,0 triệu người.
 • Đô thị Vĩnh Tường: Là thị xã loại IV, giữ vai trò là trung tâm của vùng kinh tế phía Nam tỉnh Vĩnh Phúc, có quy mô dân số khoảng 210.000 người, tương lai là thị xã vệ tinh của đô thị Vĩnh Phúc.
 • Đô thị Lập Thạch: Là thị xã loại IV, giữ vai trò là trung tâm của vùng phía Tây tỉnh Vĩnh Phúc, có quy mô dân số khoảng 70.000 người, tương lai là thị xã vệ tinh của đô thị Vĩnh Phúc.
 • Đô thị Hợp Châu: Là thị trấn loại IV, giữ vai trò là trung tâm của vùng miền núi phía Bắc; là thị trấn huyện lỵ với quy mô dân số khoảng 50.000 người.
 • Đô thị Tam Hồng: Là thị trấn loại IV, giữ vai trò là trung tâm của tiểu vùng đồng bằng Yên Lạc và là thị trấn huyện lỵ (dự kiến) với quy mô dân số khoảng 50.000 người.
 • Các thị trấn: Tổng số 16 thị trấn, là đô thị loại V, với tổng dân số là 131.000 người; trong có 02 thị trấn huyện lỵ là Hợp Hòa, Tam Sơn và; 03 thị trấn du lịch – dịch vụ là Tam Đảo, Tây Thiên (Đại Đình) và Bắc Ngọc Thanh; 10 thị trấn gồm Nguyệt Đức, Liên Châu, Sơn Đông, Đức Bác, Lãng Công, Hải Lựu, Bàn Giản, Vàng, Đạo Trù và Hợp Lý giữ vai trò là trung tâm các cụm xã, làm điểm tựa cho quá trình xây dựng phát triển nông thôn mới.

1.5. Hệ thống các điểm dân cư nông thôn:

Tổng số các điểm dân cư nông thôn gồm 67 xã, được phân bố như sau:

 • Yên Lạc: 10 xã khoảng 65.000 người;
 • Vĩnh Tường: 19 xã khoảng 135.000 người;
 • Tam Dương: 7 xã khoảng 49.000 người;
 • Lập Thạch: 10 xã khoảng 83.000 người;
 • Sông Lô: 13 xã khoảng 65.000 người;
 • Tam Đảo: 8 xã khoảng 55.000 người.

Việc xây dựng và phát triển các xã theo Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn và 19 tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với thực tiễn của mỗi địa phương.

1.6. Hệ thống hạ tầng xã hội:

a) Nhà ở: Xây dựng mới và cải tạo 49,60 triệu m2 nhà ở, trong đó 37,50 triệu m2 nhà ở tại các đô thị đạt chỉ tiêu bình quân 30 m2/người; 12,10 triệu m2 nhà ở tại các điểm dân cư nông thôn, đạt tiêu chuẩn bình quân 22 m2/ người.

b) Hệ thống các trung tâm dịch vụ tổng hợp được tổ chức theo 4 cấp:

 • Cấp 1 (vùng): Đô thị Vĩnh Phúc;
 • Cấp 2 (tiểu vùng): Hợp Châu – Tây Thiên, Lập Thạch và Vĩnh Tường;
 • Cấp 3 (huyện): Tam Hồng, Hợp Hòa và Tam Sơn;
 • Cấp 4 (các cụm xã): Các thị trấn.

c) Hệ thống các trung tâm chính trị – hành chính được tổ chức theo 3 cấp:

 • Cấp tỉnh: Vĩnh Yên;
 • Cấp huyện: Trung tâm 11 tiểu vùng;
 • Cấp xã: Các xã, phường, thị trấn.

d) Hệ thống các trung tâm chuyên ngành:

 • Các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở nghiên cứu khoa học có diện tích khoảng 1.800 ha, bố trí tại đô thị Vĩnh Phúc là 1.500 ha; bố trí tại các chùm đô thị vệ tinh Hợp Châu, Vĩnh Tường và Lập Thạch khoảng 300ha;
 • Các cơ sở điều dưỡng, y tế cấp vùng có diện tích là 100-120 ha bố trí tại thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, huyện Tam Dương, huyện Yên Lạc và các đô thị khác.
 • Cây xanh, mặt nước, công viên và khu thể dục thể thao có diện tích là 3.100 ha, trong đó 2.500 ha bố trí tại đô thị Vĩnh Phúc, còn lại 600 ha bố trí tại các đô thị trong tỉnh.

Trên địa bàn toàn tỉnh, kết nối hệ thống cây xanh, mặt nước, công viên và các khu thể dục thể thao tại các đô thị với vành đai xanh, hành lang xanh của đô thị Vĩnh Phúc và các vùng bảo tồn thiên nhiên, mặt nước, các vùng nông nghiệp chuyên canh để hình thành bộ khung bảo vệ thiên nhiên, cân bằng sinh thái;

2. Thông tin, bản đồ quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc về sử dụng đất

2.1. Cơ cấu sử dụng đất đai:

 • Năm 2020: Đất nông nghiệp 764,33km2, bằng 61,81% đất tự nhiên của tỉnh; đất phi nông nghiệp 467,43km2 bằng, 37,80% đất tự nhiên của tỉnh; đất chưa sử dụng 4,74km2 bằng 0,38% đất tự nhiên của tỉnh;
 • Năm 2030: Đất nông nghiệp 707,10km2, bằng 57,19% đất tự nhiên của tỉnh; đất phi nông nghiệp 524,66km2, bằng 42,43% đất tự nhiên của tỉnh; đất chưa sử dụng 4,74km2, bằng 0,38% đất tự nhiên của tỉnh.
Bản đồ quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc về sử dụng đất (Click để xem ảnh lớn hơn)

2.2. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc đến 2030

 • Ưu tiên dành quỹ đất cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đất hai lúa theo chỉ tiêu do Chính phủ giao, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đai được Quốc hội phê duyệt;
 • Dành đủ đất cho xây dựng và phát triển đô thị, đặc biệt là đô thị Vĩnh Phúc và hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội, kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng diện rộng;
 • Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các loại đất thuộc hành lang an toàn các sông suối, mặt nước, đất bộ khung bảo vệ thiên nhiên và các vùng đất cấm xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Thông tin, bản đồ quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc về giao thông

a) Đường bộ:

 • Giao thông đối ngoại: Đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai; các trục đường chính: Quốc lộ 2, đường BOT tránh Quốc lộ 2, Quốc lộ 2B, Quốc lộ 2C, Quốc lộ 23; đường vành đai 4,5 và đường vành đai 5 của Thủ đô Hà Nội;
 • Giao thông nội vùng: Gồm 10 hướng tuyến nối với trung tâm đô thị Vĩnh Phúc, trong đó có 01 tuyến đi Lào Cai, 01 tuyến đi Phú Thọ, 02 tuyến đi Tuyên Quang, 02 tuyến đi Thái Nguyên và 04 hướng tuyến đi Thủ Đô Hà Nội.
  Trên cơ sở các đường vành đai số 1, số 2, số 3 trong Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, bổ sung 02 đường vành đai số 4 và số 5 kết nối các trung tâm thu hút ngoài đô thị Vĩnh Phúc.

b) Đường sông: Sông Hồng và sông Lô.

Bản đồ quy hoạch giao thông tỉnh Vĩnh Phúc (Click để xem ảnh lớn hơn)

c) Hàng không: Sân bay quốc tế Nội Bài cách trung tâm đô thị Vĩnh Phúc khoảng 30 km về phía đông.

d) Đường sắt và giao thông công cộng:

 • Xây mới tuyến đường sắt khổ rộng 1,43m Hà Nội – Lào Cai; nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai hiện hữu; xây dựng tuyến đường sắt nhẹ (LRT) Bắc Nam, xây dựng tuyến đường sắt du lịch Nội Bài – Vĩnh Phúc.
 • Xe buýt gồm tuyến xe buýt nhanh (BRT) (Phúc Yên-Vĩnh Yên); các tuyến xe buýt Vĩnh Yên – Tam Đảo; Vĩnh Yên – Chợ Chang; Vĩnh Yên – Tam Sơn; Vĩnh Yên – Việt Trì, Vĩnh Yên – Hà Nội; các tuyến vành đai ngoài, vành đai giữa, vành đai trong và các tuyến khác.

e) Các công trình giao thông đầu mối:

 • Xây dựng các bến xe liên tỉnh gần với các tuyến xe buýt, các nhà ga đường sắt và các cảng du lịch;
 • Xây dựng 04 cảng sông: Như Thụy, Đức Bác, Vĩnh Thịnh, Trung Hà và 02 cảng ICD tại Bình Xuyên, Tam Dương;
 • Xây dựng các cầu vượt sông, đường hầm Tam Đảo và các nút giao thông khác mức.

Xem thêm: 

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĨNH PHÚC, TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Trên đây là những thông tin và bản đồ quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 -2030. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin, bản đồ quy hoạch các huyện khác của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới. Hi vọng những thông tin hữu ích này sẽ giúp bạn tìm ra được hướng đầu tư đúng đắn nhất.

Ngoài ra, tại chuyên mục THÔNG TIN QUY HOẠCH của chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật những thông tin quy hoạch nhanh chóng, chính xác nhất. Hãy tham khảo thêm nhé!!

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn