CÓ 3 CÁCH ĐỂ HỌC HỎI ĐÓ LÀ???

Có 3 cách để học hỏi:

1/ Đọc sách.

2/ Gần gũi với những người khôn ngoan hơn mình.

3/ Nhìn những thằng ngu làm và đừng làm theo cách của nó.

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn