Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Sơn Đông, huyện Lập Thạch đến năm 2030 – Tỷ lệ 1/5000

1. Tên đồ án: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Sơn Đông, huyện Lập Thạch đến năm 2030 – Tỷ lệ 1/5000.

2. Lý do điều chỉnh: Trong quá trình triển khai đầu tư theo quy hoạch, có một số khu vực chức năng không thực hiện được, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, cần điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế, đảm bảo tính khả thi.

3. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

3.1. Về quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:

– Điều chỉnh phần đất ven sông và một phần đường giao thông chạy dọc Sông Lô thành đất tín ngưỡng để xây dựng di tích Miếu Đông Hồ; diện tích 0,25 ha (Giao phần diện tích đất này cho UBND xã Sơn Đông thực hiện dự án phục hồi Miếu Đông Hồ; quá trình triển khai dự án, cần đảm bảo hành lang bảo vệ Sông Lô).

– Điều chỉnh vị trí bãi tập kết rác thải từ xứ đồng Hùng Đùng, thôn Bắc Sơn về xứ đồng Vụng Giá, thôn Đông Thịnh đảm bảo khoảng cách vệ sinh môi trường; diện tích 0,72 ha (chỉ thay đổi vị trí, không thay đổi diện tích).

3.2. Về quy hoạch giao thông: Cập nhật, điều chỉnh các tuyến giao thông đã được phê duyệt, gồm:

– Cập nhật hướng tuyến đường quy hoạch đô thị Sơn Đông, huyện Lập Thạch: Tuyến từ thôn Nam Hải đến đường vành đai đô thị Sơn Đông (thôn Bắc Sơn);

– Cập nhật hướng tuyến đường Sơn Đông – Triệu Đề.

3.3. Các nội dung khác: Không thay đổi, giữ nguyên theo Quy hoạch chung đô thị Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỷ lệ 1/5000 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3608/QĐ-UBND ngày 12/4/2013.

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

File đính kèm:

1246-QĐ ĐC QHC đô thị Sơn Đông

THEO THÔNG TIN TẠI: SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn