Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu A1 tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị đại học tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1)

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu A1 tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị đại học tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1)

– Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

– Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch: Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc.

– Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh hướng tuyến trục chính đô thị đại học, tránh đi qua khu dân cư đang sinh sống; đồng thời, điều chỉnh lại mạng lưới đường giao thông kết nối xung quanh; điều chỉnh không gian kiến trúc cảnh quan, tính chất sử dụng đất tại một số khu vực đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong phạm vi quy hoạch.

– Phạm vi, ranh giới điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

+ Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch trên tổng diện tích toàn bộ khu đô thị đại học là 2.009ha;

+ Phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch có diện tích khoảng 250 ha, bao gồm khoảng 20 khu vực nằm phân tán trong khu đô thị đại học tỉnh Vĩnh Phúc.

– Tính chất và quy mô: Không thay đổi, giữ nguyên theo Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh.

Phối cảnh tổng thể QHPK đô thị đại học
Quy hoạch tổng mặt bằng SDĐ sau điều chỉnh

THEO THÔNG TIN TẠI: SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC 

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn