Điều chỉnh QHCT tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương tại thị trấn Yên Lạc và xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1)

1. Tên đồ án: Điều chỉnh QHCT tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương tại thị trấn Yên Lạc và xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1).

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần KEHIN.

3. Lý do điều chỉnh quy hoạch:

– Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 với quy mô diện tích 33,54ha. Trong đó có một phần là đất công nghiệp hiện có 8,8ha (nhà máy gạch Tân Thịnh). Thực hiện chủ trương của Tỉnh trong việc hạn chế sản xuất gạch đất nung, đến nay Chủ đầu tư đã thỏa thuận xong với Công ty TNHH Tân Thịnh về việc di dời và không sản xuất gạch tại vị trí nằm trong phạm vi đồ án QHCT cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương nữa. Do vậy, Công ty Cổ phần KEHIN đề xuất điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương, huyện Yên Lạc làm cơ sở cho các Nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào dự án đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế của địa phương.

– Tổng diện tích sau khi điều chỉnh quy hoạch 33,8382ha (tăng 2.982m2) nguyên nhân là do cập nhật hướng tuyến điều chỉnh ĐT.303 nên thừa ra một phần đất xen kẹp giữa ranh giới đồ án quy hoạch được duyệt và hướng tuyến ĐT.303 điều chỉnh.

4. Phạm vi điều chỉnh:

– Điều chỉnh lại phạm vi ranh giới lập quy hoạch theo hướng tuyến điều chỉnh ĐT.303.

– Điều chỉnh lại cơ cấu sử dụng đất và chia lô phần diện tích Nhà máy gạch Tân Thịnh (cũ) đảm bảo phù hợp cơ cấu tỷ lệ các loại đất theo quy chuẩn quy hoạch Cụm công nghiệp làng nghề. Điều chỉnh lại phương án chia lô một số ô đất cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của các Nhà đầu tư thứ cấp.

– Điều chỉnh lại mạng lưới các tuyến đường giao thông nội bộ cho phù hợp với nhu cầu thực tế các lô đất làng nghề và thuận lợi cho việc đầu tư.

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Phối cảnh tổng thể

File đính kèm:

1229-QĐ phê duyệt ĐC quy hoạch CCN LN Minh Phương (lần 1) – tháng 5-2021

THEO THÔNG TIN TẠI: SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn