Điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 2).

– Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

– Đơn vị tư vấn lập đồ án: Công ty CP Kiến trúc Văn hóa Việt.

– Diện tích: 34,7786 ha.

– Dân số: 20.620 người.

– Tính chất: Là khu nhà ở xã hội, bao gồm nhà ở công nhân, nhà ở chuyên gia, nhà ở cho người thu nhập thấp; có hệ thống hạ tầng xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

 Quyết định: https://drive.google.com/file/d/1os6RLuvWFNFi8bPm1Zh9o7uY-NtJ05p4/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/u/0/recent

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn