Điều chỉnh QHPK tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (Khu vực 2) tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1)

1.Tên đồ án: Điều chỉnh QHPK tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (khu vực 2) tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1).

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Công ty Cổ phần Đầu tư AMANE.

3. Địa điểm: Tại thị trấn Hoa Sơn và các xã Liễn Sơn, Liên Hòa, Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ranh giới cụ thể theo phạm vi địa điểm được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 1101/UBND-CN2 ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Lý do điều chỉnh: Điểu chỉnh phạm vi ranh giới và quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch để điều chỉnh ra ngoài phạm vi Khu công nghiệp những khu vực đông dân cư, bổ sung vào phạm vi Khu công nghiệp những quỹ đất xen kẹp theo địa điểm đã được UBND tỉnh chấp thuận; cập nhật phạm vi ranh giới các dự án đã được chấp thuận địa điểm và chủ trương thực hiện trong Khu công nghiệp.

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Phối cảnh tổng thể

File đính kèm:

1280-QĐ điều chỉnh KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (21-5-2021)

THEO THÔNG TIN TẠI: SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn