Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Bác, huyện Sông Lô – Tỷ lệ 1/5000

1. Tên đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Bác, huyện Sông Lô – Tỷ lệ 1/5000.

2. Lý do điều chỉnh: Bổ sung, xác định cụ thể vị trí xây dựng Cầu qua Sông Lô (Cầu Vĩnh Phú) để kết nối giao thông liên vùng về phía thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung tính chất một số khu vực chức năng đô thị đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và phù hợp với tình hình phát triển tại khu vực.

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Phối cảnh tổng thể

File đính kèm:

1178-QĐ điều chỉnh QHC đô thị Đức Bác

THEO THÔNG TIN TẠI: SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn