Điều chỉnh Quy hoạch chung XD đô thị tỷ lệ 1/5000 thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Điều chỉnh Quy hoạch chung XD đô thị tỷ lệ 1/5000  thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

THEO THÔNG TIN TẠI: SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn