Đồ án QHCT tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Liễn Sơn, Liên Hoà, Hoa Sơn, Tử Du, huyện Lập Thạch (KCN Thái Hoà, Liễn Sơn, Liên Hoà Khu vực II).

Đồ án QHCT tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Liễn Sơn, Liên Hoà, Hoa Sơn, Tử Du, huyện Lập Thạch (KCN Thái Hoà, Liễn Sơn, Liên Hoà Khu vực II).

Theo thông tin từ: SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn