Dự án Khu đô thị Tiền Châu Phúc Yên – Khu vực 2

Dự án Khu đô thị mới Tiền Châu Phúc Yên – khu vực 2, được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 01/10/2012 của UBND tỉnh v/v phê duyệt QHCTXD TL 1/500 Khu đô thị mới Tiền Châu – khu vực 2, cùng triển khai trong giai đoạn 2013-2018.

Chủ đầu tư: Công ty phát triển nhà và đô thị Bộ quốc phòng

Dự án Khu đô thị Tiền Châu Phúc Yên – Khu vực 2

Với diện tích 35,95ha bao gồm 25.493m2 đất công trình công cộng, 5.750m2 đất hành chính, văn hóa, y tế; 19.743m2 đất trường học; 172.419m2 đất nhà ở, 40.362m2 đất nhà ở hỗn hợp thấp tầng; 52.085m2 đất nhà liên kế; 38.200m2 đất nhà song lập; 6.372m2 đất nhà hỗn hợp cao tầng; 35.400m2 đất nhà ở xã hội, đất dịch vụ; 11.863m2 đất dịch vụ (nhà ở dạng liên kế); 23.537m2 đất nhà ở xã hội (căn hộ chung cư); 33.006m2 đất cây xanh –TDTT; 1.426m2 đất đầu mối HTKT; 127.180m2 đất Giao thông; 123.512m2 đất đường; 3.668m2 bãi đỗ xe.

Cũng theo Sở xây dựng, các điều kiện về sử dụng đất bao gồm: Đất được giao để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Nhà đầu tư trúng thầu có trách nhiệm nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định trong đấu thầu.

Việc thực hiện phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bồi thường bằng tiền mặt cho các hộ dân; tái định cư cho các hộ có nhu cầu. Giá trị tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư được thể hiện trong hồ sơ mời thầu.

Cũng theo Sở xây dựng tỉnh, việc quản lý vận hành và khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong: chủ đầu tư trực tiếp quản lý vận hành sẽ đối với phần nhà ở thương mại và bàn giao lại cho chính quyền địa phương hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn