QHCT tỉ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực hai bên đường tỉnh 310 tại thị trấn Gia Khánh, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên (khu số 05)

1. Tên đồ án: QHCT tỉ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực hai bên đường tỉnh 310 tại thị trấn Gia Khánh, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (khu số 05).

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

3. Phạm vi ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch.

3.1. Phạm vi: Phạm vi nghiên cứu gồm 02 khu vực nằm dọc hai bên chỉ giới đường đỏ tuyến đường ĐT.310 (kết nối giữa 02 khu là đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang phát triển đô thị khu vực số 2 thị trấn Gia Khánh đã được phê duyệt) thuộc địa phận thị trấn Gia Khánh, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; nằm trong khu vực quy hoạch phân khu C4, D1. Phạm vi cụ thể:

– Phía Bắc giáp đất nông nghiệp, đất cây xanh cách ly khu công nghiệp Bá Thiện 2 và giáp đất dân cư thôn Ngũ Hồ xã Thiện Kế, thôn Gia Du thị trấn Gia Khánh.

– Phía Nam giáp đất nông nghiệp thị trấn Gia Khánh, xã Thiện Kế và dân cư thôn Tam Quang, thôn Xuân Quang, thôn Ao Trạch, thôn Hương Đà xã Thiện Kế.

– Phía Tây giáp đường 36,5m trục trung tâm thị trấn Gia Khánh.

– Phía Đông giáp đất KCN Bá Thiện, KCN Bá Thiện 2.

3.2. Quy mô diện tích lập QH: 130,9195 ha.

4. Tính chất khu vực lập quy hoạch: Là khu vực hai bên đường ĐT.310 để quản lý lộ giới, quản lý trật tự xây dựng và kiến trúc cảnh quan đô thị. Khai thác hiệu quả hai bên tuyến đường, làm cơ sở khớp nối hạ tầng với các khu vực chức năng lân cận; đồng thời, triển khai các dự án đầu tư xây dựng phục vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Sơ đồ vị trí khu vực lập quy hoạch
Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất

File đính kèm:

2639_CTCT 2 bên ĐT.310 tại thị trấn Gia Khánh, xã Thiện Kế (khu số 5)

THEO THÔNG TIN TẠI: SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn