QHCT tỉ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực hai bên trục đường vành đai 2 tại xã Định Trung thành phố Vĩnh Yên và xã Thanh Vân huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (khu số 13)

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực hai bên trục đường vành đai 2 tại xã Định Trung thành phố Vĩnh Yên và xã Thanh Vân huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (khu số 13).

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

3. Phạm vi ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch.

3.1. Phạm vi: Phạm vi lập thuộc địa phận xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên và xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và nằm trong quy hoạch phân khu A1 đã được phê duyệt.

Phạm vi cụ thể:

– Phía Đông giáp đất nông nghiệp và dân cư hiện có xã Thanh Vân;

– Phía Tây Bắc giáp đất nông nghiệp;

– Phía Nam giáp đất nông nghiệp và dân cư hiện có;

– Phía Đông Nam giáp đất dân cư hiện có xã Định Trung.

3.2. Quy mô diện tích lập QH: 1.081.319m2 (giảm 176.681m2 (17,6681 ha) so với nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt cắt giảm phần diện tích trùng vào khu vực đô thị mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh).

4. Tính chất khu vực lập quy hoạch: Là khu vực cải tạo chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, phát triển các quỹ đất thương mại dịch vụ hai bên đường vành đai 2 trong đô thị Vĩnh Phúc; cải thiện điều kiện kiến trúc, cảnh quan và môi trường đô thị; xây dựng đồng bộ và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ công cộng trên cơ sở cân đối hài hoà với các khu vực xung quanh.

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Phối cảnh tổng thể

File đính kèm:

86-QĐ CTCT 2 bên đường VĐ 2 (khu số 13)

THEO THÔNG TIN TẠI: SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn