QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu số 22 tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu số 22 tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

1. Tên đồ án: QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu số 22 tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

3. Phạm vi, quy mô lập quy hoạch:

3.1. Phạm vi địa điểm: Tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Phạm vi cụ thể như sau:

– Khu vực 1:

+ Các phía Đông Bắc, Tây Bắc, Nam, Đông Nam giáp Khu công nghiệp Khai Quang;

+ Phía Tây giáp đường Nguyễn Tất Thành.

– Khu vực 2:

+ Phía Tây Bắc giáp Khu công nghiệp Khai Quang;

+ Phía Tây Nam giáp đường sắt Hà Nội – Lào Cai;

+ Phía Đông Bắc giáp khu Gò Rùa và Khu công nghiệp Khai Quang;

+ Phía Đông Nam giáp Khu công nghiệp Khai Quang.

3.2. Quy mô lập quy hoạch:

– Quy mô diện tích lập quy hoạch: 19,88641ha (tăng 0,63141ha so với Nhiệm vụ thiết kế được duyệt, nhằm vi chỉnh phạm vi ranh giới để cập nhật chính xác ranh giới Khu công nghiệp Khai Quang và phù hợp với hiện trạng sử dụng đất khu dân cư hiện hữu).

– Quy mô dân số: Dân số hiện trạng khoảng 3.000 người; dân số sau quy hoạch khoảng 3.900 người.

4. Tính chất: Là khu đô thị hiện hữu được cải tạo, chỉnh trang nhằm đáp ứng các chỉ tiêu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; tạo cảnh quan đô thị, gắn kết không gian và kết nối hạ tầng giữa khu vực lập quy hoạch với các khu vực xung quanh; tạo ra công cụ để quản lý các hoạt động xây dựng trong phạm vi lập quy hoạch.

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Phối cảnh tổng thể

THEO THÔNG TIN TẠI: SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn