QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 16 thuộc phường Khai Quang và phường Liên bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 16 thuộc phường Khai Quang và phường Liên bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị Khu vực 16 thuộc phường Khai Quang và phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

3. Phạm vi, quy mô quy hoạch

3.1. Phạm vi : tại phường Khai Quang và phường Liên Bảo thành phố Vĩnh Yên. Phạm vi cụ thể như sau:

– Phía Bắc  giáp đường Vành đai II thành phố Vĩnh Yên;

– Phía Tây giáp khu dân cư hiện có và đất nông nghiệp;

– Phía Nam giáp Quốc Lộ 2;

– Phía Đông giáp khu dân cư hiện có.

3.2. Quy mô lập quy hoạch

– Quy mô diện tích: 101,3558ha (tăng 17,6258ha so với nhiệm vụ thiết kế được duyệt; lý do: Điều chỉnh phạm vi ranh giới  cho thống nhất với các khu vực lập quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang tiếp giáp, cập nhật các dự án đã có quy hoạch chi tiết trong phạm vi lập quy hoạch cại tạo chỉnh trang).

– Quy mô dân số : Khoảng 8.200 người.

4. Tính chất: là khu đô thị hiện hữu được cải tạo, chỉnh trang nhằm đáp ứng các chỉ tiêu về hệ thống HTKT và HTXH, tạo cảnh quan đô thị, gắn kết không gian và kết nối hạ tầng giữa đô thị hiện hữu với không gian các khu đô thị mới.

Sơ đồ vị trí khu đất lập quy hoạch
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Phối cảnh tổng thể

File đính kèm:

CTCT kv 16 Vinh Yen

THEO THÔNG TIN TẠI: SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn