QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực hai bên trục đường Nguyễn Tất Thành tại thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên (Khu số 03)

1. Tên đồ án: QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực hai bên trục đường Nguyễn Tất Thành tại thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên  (khu số 03).

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

3. Phạm vi, quy mô lập quy hoạch:

3.1. Phạm vi: Hai bên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc địa giới hành chính thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên. Phạm vi cụ thể như sau:

– Khu vực 1:

+ Phía Đông Bắc giáp Khu đất dịch vụ thị trấn Bá Hiến;

+ Phía Tây Bắc giáp Sông Tranh và địa giới hành chính xã Thiện Kế;

+ Phía Tây Nam giáp đường Nguyễn Tất Thành, Khu nhà ở công nhân và công trình phục vụ công cộng Khu công nghiệp Bình Xuyên II;

+ Phía Đông Nam giáp ĐT.310B và đất nông nghiệp thị trấn Bá Hiến.

– Khu vực 2:

+ Phía Tây Bắc giáp ĐT.310B;

+ Phía Đông Bắc giáp đường Nguyễn Tất Thành;

+ Phía Tây Nam và Đông Nam giáp phạm vi Khu công nghiệp Sơn Lôi.

3.2. Quy mô lập quy hoạch:

– Quy mô diện tích lập quy hoạch: 81,4345ha;

– Quy mô dân số:  Dân số hiện trạng là 1.890 người; dân số sau quy hoạch là 11.690 người.

4. Tính chất: Là khu vực cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị hai bên trục đường Nguyễn Tất Thành tại thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên; nhằm khai thác hiệu quả các quỹ đất trống dọc hai bên tuyến đường, quản lý lộ giới, trật tự xây dựng và kiến trúc cảnh quan đô thị; đồng thời cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, làm cơ sở khớp nối hạ tầng với các khu vực chức năng lân cận và triển khai các dự án ĐTXD phục vụ phát triển Kinh tế – Xã hội địa phương.

Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Phối cảnh tổng thể
Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

File đính kèm:

1607-qd- 2 bên đường Ng Tất Thành, xã Bá Hiến – Khu 3

THEO THÔNG TIN TẠI: SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn