QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực hai bên trục đường Tỉnh 310 tại thị trấn Bá Hiến và xã Trung Mỹ huyện Bình Xuyên (Khu số 04)

1. Tên đồ án: QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực hai bên trục đường Tỉnh 310 tại thị trấn Bá Hiến và xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên (Khu số 04).

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

3. Phạm vi, quy mô lập quy hoạch:

3.1. Phạm vi: Hai bên đường Tỉnh 310, thuộc địa giới hành chính thị trấn Bá Hiến và xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. Phạm vi cụ thể như sau:

– Phía Bắc giáp đất nông nghiệp thị trấn Bá Hiến và xã Trung Mỹ;

– Phía Đông giáp địa giới hành chính xã Ngọc Thành – Phúc Yên và Sông Bá Hanh;

– Phía Tây giáp đất dân cư hiện hữu và đất nông nghiệp thị trấn Bá Hiến;

– Phía Nam giáp đất nông nghiệp thị trấn Bá Hiến.

3.2. Quy mô lập quy hoạch:

– Quy mô diện tích lập quy hoạch: 59,9055 ha;

– Quy mô dân số: Dân số hiện trạng là 1.496 người; dân số sau quy hoạch là 2.288 người.

4. Tính chất: Là khu vực cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị hai bên trục đường Tỉnh 310 tại thị trấn Bá Hiến và xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên; nhằm khai thác hiệu quả các quỹ đất trống dọc hai bên tuyến đường, quản lý lộ giới, trật tự xây dựng và kiến trúc cảnh quan đô thị; đồng thời cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, làm cơ sở khớp nối hạ tầng với các khu vực chức năng lân cận và triển khai các dự án ĐTXD phục vụ phát triển Kinh tế – Xã hội địa phương.

Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Phối cảnh tổng thể

File đính kèm:

1608-qd- 2 bên ĐT.310 tại xã Bá Hiến – Khu 4

THEO THÔNG TIN TẠI: SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn