QHCT tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Lập Thạch 2, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

QHCT tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Lập Thạch 2, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

1. Tên đồ án:  QHCT tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Lập Thạch 2, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

3. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Viện quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc.

4. Vị trí, quy mô lập quy hoạch:

4.1. Vị trí: Tại xã Bàn Giản và xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch.

– Phía Bắc và Đông Bắc giáp đất dân cư thôn Me xã Bàn Giản;

– Phía Đông giáp hồ Đồi Bìa xã Đồng Ích;

– Phía Tây giáp đất nông nghiệp xã Bàn Giản và xã Đồng Ích;

– Phía Nam giáp thôn Kim Bảng và đất nông nghiệp xã Đồng Ích.

4.2. Quy mô: Tổng diện tích quy hoạch là 111,501 ha. Trong đó diện tích thuộc xã Bàn Giản là 89,5227ha, xã Đồng Ích là 21,9793ha.

5. Tính chất: Là khu công nghiệp hiện đại được đầu tư hạ tầng đồng bộ, phát triển các loại hình công nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp phụ trợ và sản xuất các sản phẩm công nghiệp tiên tiến. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi để thu hút đàu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp của tỉnh. 

Phối cảnh tổng thể
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Sơ đồ vị trí
Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn