QHCT tỷ lệ 1/500 Khu vực hai bên trục đường QL2 BOT đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên tại phường Đồng Tâm và xã Thanh Trù – Vĩnh Yên và xã Đồng Cương – Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (khu vực 16)

1. Tên đồ án: QHCT tỷ lệ 1/500 Khu vực hai bên trục đường QL2 BOT đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên tại phường Đồng Tâm và xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên và xã Đồng Cương, Yên Lạc (khu vực 16).

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

3. Phạm vi, quy mô lập quy hoạch:

3.1. Phạm vi: Hai bên đường QL2 BOT đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên, tại phường Đồng Tâm và xã Thanh Trù thành phố Vĩnh Yên và xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Phạm vi cụ thể như sau:

– Phía Bắc giáp dân cư thôn Lạc Ý, phường Đồng Tâm; đường điện cao thế 110KV và dân cư thôn Vị Trù, xã Thanh Trù.

– Phía Nam giáp QL2 BOT tránh thành phố Vĩnh Yên và dân cư thôn Dịch Đồng, xã Đồng Cương.

– Phía Đông giáp trục đường Bắc – Nam đô thị Vĩnh Phúc và khu đất Dịch vụ xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên.

– Phía Tây giáp Sông Phan.

3.2. Quy mô lập quy hoạch:

– Quy mô diện tích khảo sát: 132,396ha;

– Quy mô diện tích lập quy hoạch: 120,034 ha;

– Quy mô dân số:  Dân số hiện trạng là 340 người; dân số sau quy hoạch là 1.376 người.

4. Tính chất: Là khu vực định hướng phát triển thương mại dịch vụ hai bên tuyến đường QL2 BOT đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên và cải tạo chỉnh trang các khu vực hiện hữu; nhằm khai thác hiệu quả các quỹ đất trống dọc hai bên tuyến đường, quản lý lộ giới, trật tự xây dựng và kiến trúc cảnh quan đô thị; làm cơ sở khớp nối hạ tầng với các khu vực chức năng lân cận, đồng thời triển khai các dự án ĐTXD phục vụ phát triển Kinh tế – Xã hội địa phương.

Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Phối cảnh tổng thể
Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan
Quy hoạch phân vùng cảnh quan

File đính kèm:

1515-qd-CTCT 2 bên đường QL2 BOT – khu 16

THEO THÔNG TIN TẠI: SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn