QHCT tỷ lệ 1/500 phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao khu vực hai bên đường Hợp Thịnh – Đạo Tú thuộc xã Duy Phiên, xã Hoàng Lâu huyện Tam Dương (khu số 10)

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao khu vực hai bên đường Hợp Thịnh – Đạo Tú thuộc xã Duy Phiên, xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương (khu số 10).

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

3. Phạm vi, quy mô lập quy hoạch:

3.1. Phạm vi: Hai bên đường Hợp Thịnh – Đạo Tú, tại xã Duy Phiên, xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương; vị trí nằm trong Quy hoạch phân khu A2, cụ thể hoá Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc. Phạm vi cụ thể như sau:

– Phía Đông giáp đất nông nghiệp xã Duy Phiên;

– Phía Tây giáp đất nông nghiệp xã Duy Phiên;

– Phía Nam giáp Đường tỉnh 305;

– Phía Bắc giáp dân cư xã Duy Phiên;

3.2. Quy mô lập quy hoạch: Diện tích 166,9069ha

4. Tính chất: Là khu vực phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; đáp ứng nhu cầu, triển khai các dự án đầu tư xây dựng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến đường, khớp nối hạ tầng với các khu chức năng lân cận; quản lý trật tự xây dựng và kiến trúc cảnh quan theo QHPK A2, cụ thể hoá Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc.

Sơ đô vị trí khu vực lập quy hoạch
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Phối cảnh tổng thể
Sở đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

File đính kèm:

1063 – QĐ CTCT khu 10 – 2 bên đường Hợp Thịnh – Đạo Tú
THEO THÔNG TIN TẠI: SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn