QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp, dịch vụ khu vực giao giữa đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai và Đường tỉnh 306 tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp, dịch vụ khu vực giao giữa đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai và Đường tỉnh 306 tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

1. Tên đồ án: QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp, dịch vụ khu vực giao giữa đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai và Đường tỉnh 306 tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

3. Địa điểm, phạm vi lập quy hoạch:

3.1. Địa điểm: Tại các xã Cao Phong, Đồng Thịnh, Đức Bác, huyện Sông Lô.

3.2. Phạm vi:

– Phía Bắc giáp dân cư và đất nông nghiệp xã Đồng Thịnh.

– Phía Nam giáp đất dân cư và đất nông nghiệp xã Đức Bác, xã Cao Phong.

– Phía Đông giáp đất dân cư và đất nông nghiệp xã Đồng Thịnh, xã Cao Phong.

– Phía Tây giáp ĐT 306 và KCN Sông Lô 1.

4. Quy mô, tính chất quy hoạch:

4.1. Tính chất: Là khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ tổng hợp và các khu nhà ở nông thôn, nhà ở xã hội. Trong đó phát triển các loại hình công nghiệp đa dạng, đảm bảo công nghiệp sạch và bảo vệ môi trường. Phát triển các loại hình dịch vụ thương mại đáp ứng nhu cầu tại chỗ và phục vụ nhu cầu dịch vụ thương mại có tính chất đầu mối cho khu vực huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô.

4.2. Quy mô:

– Tổng diện tích lập quy hoạch: 259,75 ha.

– Quy mô dân số dự báo đến năm 2030: khoảng 3.700 người.

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Kiến trúc cảnh quan
Phối cảnh tổng thể

Một số hình ảnh thiết kế đô thị

File đính kèm:

so 3116 QD QHPK duong cao toc 306

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn