Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang khu vực hai bên Quốc lộ 2C tại xã Thanh Vân và xã Đạo Tú, huyên Tam Dương (khu số 20)

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang khu vực hai bên Quốc lộ 2C tại xã Thanh Vân và xã Đạo Tú, huyên Tam Dương (khu số 20).

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

3. Phạm vi ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch.

3.1. Phạm vi: Phạm vi nghiên cứu gồm 02 khu A, khu B nằm dọc hai bên chỉ giới đường đỏ Quốc lộ 2C thuộc địa phận xã Thanh Vân và xã Đạo Tú, huyên Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; nằm trong khu vực quy hoạch phân khu A1, A2. Phạm vi cụ thể:

– Phía Bắc giáp đất nông nghiệp và dân cư xã Thanh Vân, Đạo Tú.

– Phía Bắc giáp Trạm bơm tăng áp Đạo Tú và dân cư hiện có xã Đạo Tú.

– Phía Tây Nam giáp đất nông nghiệp và dân cư xã Thanh Vân, Đạo Tú.

– Phía Nam giáp khu dân cư hiện có và ranh giới phường Đồng Tâm.

3.2. Quy mô diện tích lập QH: Tổng diện tích lập quy hoạch là 40,96 ha; gồm: khu A có diện tích là 24,61 ha; khu B có diện tích là 16,35 ha (giảm 49,04 ha so với nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt cắt giảm phần diện tích trùng vào khu vực đô thị mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh).

4. Tính chất khu vực lập quy hoạch: Là khu vực cải tạo chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu trong đô thị Vĩnh Phúc; cải thiện điều kiện kiến trúc, cảnh quan và môi trường đô thị; xây dựng đồng bộ và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ công cộng trên cơ sở cân đối hài hoà với các khu vực xung quanh.

Sơ đồ vị trí khu vực lập quy hoạch
Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất
Sơ đồ tổ chức không quan kiến trúc cảnh quan

File đính kèm:

2610-CTCT 2 bên QL 2C (khu số 20)-Đợt 3

THEO THÔNG TIN TẠI: SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn