Quy hoạch chi tiết TL 1/500 Trung tâm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tại xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo

Quy hoạch chi tiết TL 1/500 Trung tâm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tại xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo

THEO THÔNG TIN TẠI: SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC

 

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn