Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị phía Đông huyện lỵ Sông Lô, huyện Sông Lô

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị phía Đông huyện lỵ Sông Lô, huyện Sông Lô 

 

Theo thông tin tại: SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn