Quy hoạch chung đô thị Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000

Quy hoạch chung đô thị Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000

THEO THÔNG TIN TẠI: SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn