Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đô thị Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030

Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đô thị Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030

THEO THÔNG TIN TẠI: SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn