Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc Đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc

Đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

 

Đồ án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 với phạm vi gồm: Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, một phần các huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Dương, Tam Đảo với tổng diện tích tự nhiên khoảng 318,60km2.

Tính chất: Là trung tâm chính trị hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc; là một trung tâm kinh tế lớn của vùng Thủ đô Hà Nội và cả nước với các ngành chủ đạo là công nghiệp, dịch vụ, thương mại, đào tạo, nghiên cứu khoa học và du lịch nghỉ dưỡng; là trung tâm văn hóa, đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng của vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, cả nước và Quốc tế; có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.

Quy mô dân số: Dự báo đến năm 2020 là 660.000 người. Dự báo đến năm 2030 là 1000.000 người.

Xem thêm: 

Bản đồ quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2030

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn