Quy hoạch phân khu A4 tỷ lệ 1/2000 phát triển khu đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Quy hoạch phân khu A4 tỷ lệ 1/2000 phát triển khu đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu A4 tỷ lệ 1/2000 phát triển khu đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

3. Phạm vi, ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch: Khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã, phường: Đống Đa, Ngô Quyền, Tích Sơn, Hội Hợp, Khai Quang, Thanh Trù – Vĩnh Yên; xã Quất Lưu – Bình Xuyên; xã Đồng Cương – Yên Lạc.

4. Quy mô:

– Tổng diện tích lập quy hoạch: khoảng 1.797,18 ha.

– Quy mô dân số: khoảng 80.000 người.

5. Tính chất: Là khu vực cải tạo và phát triển đô thị với các chức năng chính gồm trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, nhà ở, dịch vụ công cộng, du lịch và đầu mối giao thông quan trọng của khu vực trung tâm đô thị Vĩnh Phúc. Được quy hoạch đồng bộ, hiện đại nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Một số hình ảnh phối cảnh minh họa
Kiến trúc cảnh quan

Một số hình ảnh thiết kế đô thị

File đính kèm:

so 261 QD phe duyet QHPK A4

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn