Quy hoạch phân khu B1 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị du lịch khu vực xung quanh Hồ điều hòa thuộc huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Quy hoạch phân khu B1 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị du lịch khu vực xung quanh Hồ điều hòa thuộc huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

1.Tên đồ án: Quy hoạch phân khu B1 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị du lịch khu vực xung quanh Hồ điều hòa thuộc huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đâu tư lập quy hoạch: Công ty cổ phần BITEXCO.

3. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: Khu đất lập quy hoạch nằm ở phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, thuộc địa giới hành chính các xã, thị trấn Thanh Lãng, Hương Canh, Tân Phong, Quất Lưu, Phú Xuân, Đạo Đức – huyện Bình Xuyên; Yên Lạc, Bình Định, Đồng Cương – huyện Yên Lạc; Thanh Trù – thành phố Vĩnh Yên.

4. Quy mô:

– Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 3.083,11 ha.

– Quy mô dân số: khoảng 130.000 người.

5. Tính chất: Là khu vực phát triển đô thị, dịch vụ du lịch với các chức năng chính gồm nhà ở, dịch vụ thương mại, văn phòng và đầu mối giao thông quan trọng của khu vực phía Nam đô thị Vĩnh Phúc. Là khu vực có chức năng hồ điều hòa với mục tiêu thoát nước, chống úng ngập và cải tạo môi trường cho Đô thị Vĩnh Phúc. Được quy hoạch đồng bộ, hiện đại nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Tổng mặt bằng kiến trúc cảnh quan

Một số hình ảnh thiết kế đô thị

File đính kèm:

so 1641 QD QHPK B1

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn