Quy hoạch phân khu B2 tỷ lệ 1/2000 Khu vực phát triển đô thị, dịch vụ tại thành phố Vĩnh Yên, huyện Yên Lạc và huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Quy hoạch phân khu B2 tỷ lệ 1/2000 Khu vực phát triển đô thị, dịch vụ tại thành phố Vĩnh Yên, huyện Yên Lạc và huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu B2 tỷ lệ 1/2000 Khu vực phát triển đô thị, dịch vụ tại thành phố Vĩnh Yên, huyện Yên Lạc và huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

3. Phạm vi, ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch: Hợp nhất từ hai đồ án QHCTXD tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị hai bên đường BOT Quốc lộ 2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên và QHCTXD tỷ lệ 1/2000 khu đô thị hai bên đường đôi Vĩnh Yên – Yên Lạc. Tại một phần các xã, phường, thị trấn: Hội Hợp, Đồng Tâm, Thanh Trù – thành phố Vĩnh Yên; Yên Lạc, Đồng Cương, Bình Định, Đồng Văn, Trung Nguyên – huyện Yên Lạc; Hợp Thịnh – huyện Tam Dương.

4. Quy mô:

– Tổng diện tích lập quy hoạch: khoảng 1.253,58 ha.

– Quy mô dân số: khoảng 65.000 người.

5. Tính chất: Là khu đô thị mới phát triển nhà ở và dịch vụ khu vực phía Nam thành phố Vĩnh Yên; có vị trí quan trọng trong quan hệ phát triển kinh tế – xã hội giữa các địa phương trong tỉnh. Được quy hoạch đồng bộ, hiện đại nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

File đính kèm:

so 619 QD QHPK B2

 

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn