Quy hoạch phân khu B3 tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, nông nghiệp sinh thái tại huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Quy hoạch phân khu B3 tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, nông nghiệp sinh thái tại huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc.

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu B3 tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, nông nghiệp sinh thái tại huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

3. Phạm vi, ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch: Khu đất lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính 08 xã và 01 thị trấn, gồm: Tề Lỗ, Trung Nguyên, Đồng Văn, Đồng Cương, Yên Đồng, Tam Hồng, Yên Lạc thuộc huyện Yên Lạc; Bình Dương, Vân Xuân thuộc huyện Vĩnh Tường.

4. Quy mô:

– Tổng diện tích lập quy hoạch: khoảng 1.647,25 ha.

– Quy mô dân số: khoảng 46.100 người.

5. Tính chất: Là khu vực phát triển đô thị và nông nghiệp sinh thái với các chức năng chính gồm nhà ở đô thị, nhà ở ngoại ô, dịch vụ công cộng, cây xanh, nông nghiệp sinh thái và đầu mối giao thông quan trọng của khu vực phía Tây Nam đô thị Vĩnh Phúc. Được quy hoạch đồng bộ, hiện đại nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

File đính kèm:

so 1470 QD QHPK B3

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn