Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp, dịch vụ khu vực giao giữa đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai và Đường tỉnh 306 tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp, dịch vụ khu vực giao giữa đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai và Đường tỉnh 306 tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp, dịch vụ khu vực giao giữa đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai và Đường tỉnh 306 tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư quy hoạch: Sở Xây dựng

3. Địa điểm, phạm vi lập quy hoạch

3.1. Phạm vi lập quy hoạch

Tại các xã Cao Phong, Đồng Thịnh, Đức Bác thuộc huyện Sông Lô. Phạm vi như sau:

– Phía Bắc giáp dân cư và đất nông nghiệp xã Đồng Thịnh.

– Phía Nam giáp đất dân cư và đất nông nghiệp xã Đức Bác, xã Cao Phong.

– Phía Đông giáp đất dân cư và đất nông nghiệp xã Đồng Thịnh, xã Cao Phong.

– Phía Tây giáp Đường tỉnh 306 và Khu công nghiệp Sông Lô 1.

3.2. Quy mô quy hoạch:

– Tổng diện tích lập quy hoạch: 259,75 ha (tăng 6,25ha so với nhiệm vụ quy hoạch do mở rộng phạm vi quy hoạch để khớp nối quy hoạch và hiện trạng khu vực lân cận);

– Quy mô dân số dự báo đến năm 2030: Khoảng 3700 người.

4. Tính chất:

Là khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ tổng hợp và các khu nhà ở nông thôn, nhà ở xã hội. Trong đó phát triển các loại hình công nghiệp đa dạng, đảm bảo công nghiệp sạch và bảo vệ môi trường. Phát triển các loại hình dịch vụ thương mại đáp ứng nhu cầu tại chỗ và phục vụ nhu cầu dịch vụ thương mại có tính chất đầu mối cho khu vực huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô.

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Kiến trúc cảnh quan
Phối cảnh tổng thể

Một số hình ảnh thiết kế đô thị

THEO THÔNG TIN TẠI: SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn