Quy hoạch xây dựng vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch xây dựng vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

1.Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2.  Phạm vi quy hoạch.

Tổng diện tích lập quy hoạch vùng phía nam đô thị Vĩnh Phúc là 19.280 ha, tại huyện Vĩnh Tường và một phần các huyện Bình Xuyên, Yên Lạc có phạm vi:

– Phía Đông giáp địa giới hành chính thành phố Hà Nội;

– Phía Tây giáp địa giới hành chính huyện Lập Thạch;

– Phía Nam giáp địa giới hành chính thành phố Hà Nội;

– Phía Bắc giáp khu vực phát triển đô thị theo QHCXD đô thị Vĩnh Phúc.

Tổng diện tích khu vực nằm trong QHCXD đô thị Vĩnh Phúc được cập nhật để  khớp nối quy hoạch không gian, quy hoạch hạ tầng là 3.526 ha.

3.  Mục tiêu, tính chất:

3.1. Mục tiêu:

– Cụ thể hoá Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển KT – XH tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

– Xây dựng vùng trở thành một trong bốn trung tâm kinh tế của Tỉnh, làm cơ sở để tổ chức hợp lý hệ thống đô  thị và điểm dân cư nông thôn, phát triển cơ sở hạ tầng liên điểm dân cư, gắn liền với việc bảo vệ môi trường và giữ gìn cân bằng sinh thái trên địa bàn Tỉnh;

– Xác lập cơ sở để thu hút đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

3.2. Tính chất:

– Là vùng nông nghiệp – đô thị chất lượng cao gắn với khu vực tiêu thoát nước quan trọng của tỉnh, nơi có điều kiện phát triển tiểu thủ công nghiệp thương mại – dịch vụ và du lịch – văn hoá, du lịch nông thôn.

– Là bộ phận của vùng ngoại thành thành phố Vĩnh Phúc trực thuộc trung ương trong tương lai.

– Là khu vực chuyển tiếp giữa đô thị Vĩnh Phúc, Thủ đô Hà Nội và thành phố Việt Trì gắn kết với hành lang kinh tế xã hội dọc tuyến đường vành đai V vùng thủ đô Hà Nội và tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 2.

Sơ đồ vị trí
Quy hoạch sử dụng đất

File đính kèm:

so 2285 QD Quy hoach vung phia Nam do thi VP

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn