Quy hoạch xây dựng vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch xây dựng vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

1. Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

3. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc.

4. Quy mô, tính chất, phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi quy hoạch: 36.734,07 ha. Bao gồm toàn bộ diện tích đất đai huyện Lập Thạch (17.310,22 ha); toàn bộ diện tích đất đai huyện Sông Lô (15.031,77 ha) và một phần diện tích đất đai các xã Hoàng Hoa, Đồng Tĩnh, Hướng Đạo, Đạo Tú, An Hòa, Duy Phiên, Hoàng Đan, Hoàng Lâu, thị trấn Hợp Hòa thuộc huyện Tam Dương (4.392,08 ha), ranh giới cụ thể:

+ Phía Bắc giáp tỉnh Tuyên Quang;

+ Phía Nam giáp huyện Vĩnh Tường;

+ Phía Đông giáp huyện Tam Đảo và huyện Tam Dương;

+ Phía Tây giáp tỉnh Phú Thọ.

4.1. Mục tiêu:

– Phát triển vùng trở thành một vùng kinh tế, lãnh thổ với chức năng chính là : công, nông nghiệp, dịch vụ trong sự phân công lao động với các vùng khác;

– Phát triển bền vững trên cơ sở củng cố cơ sở kinh tế – kỹ thuật vững chắc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư và bảo tồn các di sản văn hóa lịch sử, bảo vệ môi trường thiên nhiên, giữ gìn cân bằng sinh thái;

– Gắn kết vùng với các vùng khác của Tỉnh, đặc biệt là vùng đô thị Vĩnh Phúc và các địa phương khác trong vùng Thủ đô

– Đảm bảo tính khả thi, tính khoa học và tính hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện và quản lý xây dựng theo quy hoạch;

Cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

– Quy hoạch xây dựng vùng trở thành một trong bốn trung tâm kinh tế của Tỉnh, làm cơ sở để tổ chức hợp lý hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn, gắn liền với việc bảo vệ môi trường thiên nhiên và giữ gìn cân bằng sinh thái trên địa bàn Tỉnh;

– Xác lập cơ sở để thu hút đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

4.2. Tính chất:

– Là vùng phía Tây của tỉnh Vĩnh Phúc, hỗ trợ cho sự phát triển của đô thị Vĩnh Phúc.

– Là trung tấm kinh tế tổng hợp, trong đó công nghiệp và dịch vụ giữ vai trò chủ đạo; tập trung phát triển kinh tế tri thức: Giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, du lịch văn hóa và dịch vụ thương mại.

– Là một vùng đô thị phát triển bền vững theo định hướng là thị xã loại IV, giữ vai trò là trung tâm của vùng phía Tây tỉnh Vĩnh Phúc, tương lai là thị xã vệ tinh của đô thị Vĩnh Phúc.

– Có vị trí quan trọng về mặt an ninh, quốc phòng.

Sơ đồ vị trí
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

File đính kèm:

so 2286 QD Quy hoach vung phia Tay do thi VP

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn