SỔ HỘ KHẨU GIẤY BỊ THU, LÀM SAO ĐỂ CHỨNG MINH NƠI CƯ TRÚ KHI GIAO DỊCH NHÀ ĐẤT?

Luật sư cho tôi hỏi, Sổ hộ khẩu giấy của tôi đã bị thu, đối với trường hợp giao dịch nhà đất mà cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tôi phải chứng minh nơi cư trú thì tôi phải làm sao? 

Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh tư vấn:

Theo Luật Cư trú năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2021) đã bãi bỏ Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy. Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú năm 2020 quy định, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Như vậy, đối với trường hợp người dân đã bị thu Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy nhưng đi làm các thủ tục hành chính (giao dịch nhà đất và các thủ tục khác) cơ quan, tổ chức yêu cầu chứng minh nơi cư trú thì người dân cần phải thực hiện thủ tục xác nhận thông tin về cư trú.

Bắc Hà Nội – “vùng trũng“ hút dòng tiền lớn đang đổ vào bất động sản

Căn cứ Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 của Bộ Công an, trình tự, cách thức thực hiện thủ tục xác nhận thông tin về cư trú như sau:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ (Tờ khai thay đổi thông tin cư trú mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA).

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như:

Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công qua Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ xác nhận thông tin về cư trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người đăng ký.

– Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho người đăng ký.

– Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người đăng ký.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cấp xác nhận thông tin về cư trú cho công dân trong thời hạn 01 ngày làm việc với trường hợp thông tin có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và trong thời hạn 03 ngày làm việc với trường hợp cần xác minh; trường hợp từ chối giải quyết xác nhận thông tin về cư trú thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Việc người dân đi làm thủ tục xác nhận thông tin về cư trú chỉ thực hiện trong giai đoạn hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ sở chuyên ngành. Khi hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thành, kết nối thông suốt giữa các cơ quan, tổ chức, địa phương, thì chỉ cần sử dụng số định danh cá nhân là có thể xác định được thông tin cư trú và lúc đó không cần thực hiện thủ tục xác nhân thông tin về cư trú.

Xem thêm:

BẮC HÀ NỘI – “VÙNG TRŨNG” HÚT DÒNG TIỀN LỚN ĐANG ĐỔ VÀO BẤT ĐỘNG SẢN 

THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ III/2021: NGUỒN CUNG THẤP NHẤT TRONG 5 NĂM 

 

 

 

Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn