TỔNG HỢP THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI – TÙNG BÁCH LAND LUXURY

TỔNG HỢP THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI – TÙNG BÁCH LAND LUXURY

1/ 

Dự án Vinhomes Smart City

Hotline hỗ trợ trực tiếp: ☎️ 0912529959 | 0962311192

2/

Dự án Vinhomes Ocean Park 1

Dự án Vinhomes Ocean Park 2

Dự án Vinhomes Ocean Park 3

Hotline hỗ trợ trực tiếp: ☎️ 0912529959 | 0962311192

3/ Dự án Thanh Bình Garden 

Hotline hỗ trợ trực tiếp: ☎️ 0912529959 | 0962311192

4/ Dự án Rose Town 

Hotline hỗ trợ trực tiếp: ☎️ 0912529959 | 0962311192

5/ Dự án Premier Berriver 

Hotline hỗ trợ trực tiếp: ☎️ 0912529959 | 0962311192

6/ Dự án Masteri West Heights 

Hotline hỗ trợ trực tiếp: ☎️ 0912529959 | 0962311192

7/ Dự án Khai Sơn City 

Hotline hỗ trợ trực tiếp: ☎️ 0912529959 | 0962311192

8/ Dự án Imperial Oasis

Hotline hỗ trợ trực tiếp: ☎️ 0912529959 | 0962311192

9/ Dự án Hinode Royal Park 

Hotline hỗ trợ trực tiếp: ☎️ 0912529959 | 0962311192

10/ Dự án Hinode City 

Hotline hỗ trợ trực tiếp: ☎️ 0912529959 | 0962311192

11/ Dự án Grand Sunlake 

Hotline hỗ trợ trực tiếp: ☎️ 0912529959 | 0962311192

12/ Dự án Feliz Homes 

Hotline hỗ trợ trực tiếp: ☎️ 0912529959 | 0962311192

13/ Eurowindow Twin Park 

Hotline hỗ trợ trực tiếp: ☎️ 0912529959 | 0962311192

14/ Dự án Eurowindow River Park 

Hotline hỗ trợ trực tiếp: ☎️ 0912529959 | 0962311192

 

15/ Dự án Bình Minh Garden 

Hotline hỗ trợ trực tiếp: ☎️ 0912529959 | 0962311192

👉 Xem ngay toàn cảnh thông tin thị trường bất động sản tuần qua: https://www.facebook.com/habaochaubds

Hotline 24/7: 091.252.9959
Liên hệ tư vấn
Danh sách dự án gọi tới hotline 0912 529 959
Socials:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
Tư vấn