Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên – Khi “Viên ngọc thô” được mài dũa

Những năm gần đây, thị trường bất động sản Quảng Ninh có thể chia làm 3 khu vực chính, gồm: khu vực truyền thống (Hạ Long và Bãi Cháy), khu vực phát triển mạnh nhờ chính sách (Vân Đồn) và những khu vực mới nổi (Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên).